خوردن نقل مشهد در شب موجب کابوس شبانه در کودکان می شود

آبنبات چوبی و نقل مشهد نوعی آب نبات قندی است که معمولاً از آب نبات سختی تشکیل شده است که روی چوب نصب می شود و برای مکیدن یا لیسیدن در نظر گرفته می شود.

اصطلاحات غیررسمی متفاوتی در مکان‌های مختلف استفاده می‌شود، از جمله lolly، sucker، sticky-pop و غیره. آب نبات چوبی و نقل در طعم ها و اشکال مختلف موجود است.

نوع مارپیچ با چند رنگ: آب نبات چوبی و نقل در رنگ ها و طعم های مختلف به ویژه طعم های میوه ای موجود است. با شرکت های متعددی که آب نبات چوبی تولید می کنند اکنون آنها ده ها طعم و اشکال مختلف دارند.

آب نبات چوبی و نقل می تواند از آب نبات های بسیار کوچکی که به صورت فله ای خریداری می شوند و به عنوان حسن نیت در بانک ها، آرایشگاه ها و مکان های دیگر ارائه می شوند تا خوراکی های بسیار بزرگ ساخته شده از عصاهای آب نباتی که به شکل مارپیچ پیچیده شده اند، باشد.

نقل

بیشتر آب نبات چوبی و نقل ها در دمای اتاق خورده می شوند، اما «آب نبات چوبی یخی»، «آب نبات چوبی یخی» یا «آب نبات چوبی» آب نبات چوبی منجمد شده بر پایه آب هستند. شیرینی‌های مشابه روی چوب بستنی، اغلب با پوشش طعم‌دار، معمولاً با این نام خوانده نمی‌شوند.

برخی از آبنبات چوبی و نقل هاحاوی مواد پرکننده مانند آدامس حبابی یا آب نبات نرم هستند. برخی از آب نبات چوبی های جدید اقلام غیرمعمول تری دارند مانند لارو کرم آرد، در آب نبات جاسازی شده است.

سایر نقل و آبنبات چوبی های جدید دارای مراکز غیر خوراکی هستند، مانند چراغ چشمک زن تعبیه شده در آب نبات. همچنین، عمدتاً در آمریکای شمالی روندی از آب نبات چوبی با چوب های متصل به دستگاه موتوری وجود دارد که باعث می شود آب نبات در دهان فرد بچرخد.

در کشورهای شمال اروپا، آلمان و هلند، برخی از آبنبات چوبی و نقل ها با سالمیاک طعم دار می شوند.